Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Meie käsutuses on usaldusväärsete partnerite võrgustik üle kogu maailma, mis võimaldab meil püüda tähelepanu ja koguda ressursse peamistel veosuundadel, jäädes samas kindlaks oma klientidele pakutavate tervikteenuste kõrgele tasemele.

Kõik meie esindajad, alltöövõtjad ja partnerid on ennast viljakate koostööaastate jooksul tõestanud ühtse ja usaldusväärse meeskonnana, mille kõik liikmed suudavad ka kõige kriitilistemates olukordades vastu võtta kiireid ja adekvaatseid otsuseid. Korraldame teile mis tahes liiki ja kandevõimega veovahendid, mis vastavad teie veose veole esitatavatele nõuetele.

Fakte meist

20 aastat logistikateenuste turul

Transpordituru peensuste ja nüansside mõistmine ning tähelepanu pööramine kliendi vajadustele võimaldavad meil edukalt ellu viia kõik veod ja pikaajalised projektid. Just tänu sellele eelistavad meie kliendid äri ajada, usaldades logistika meie hooleks.

90 kvalifitseeritud töötajat

Meie eriliseks uhkuseks on see, et valdav enamus töötajaid on ettevõttes töötanud selle asutamisest saadik ja on mõistagi meie kõige olulisem ressurss. Just nemad tagavad ettevõtte tõhusa toimimise ja on läbimurdelahenduste genereerijad. Kõigil spetsialistidel on vajalikud oskused ja nad orienteeruvad hästi oma ametikohaga seotud küsimustes.

Täiendame pidevalt oma teadmisi ja pädevust ning ajakohastame regulaarselt oma töömeetodeid vastavalt kaasaegsetele suundumustele. Kõigi meie töötajate tegevus on suunatud eesmärkide saavutamisele nii, et nende töö oleks igati tulemuslik ja tõhustaks ettevõtte tegevust.

40 maailma riiki

Paljude aastate jooksul oleme eri tasemega kaubavedudega tegeledes seadnud endale ülesandeks klientide transpordivajaduste võimalikult kiire ja täieliku rahuldamise. Tänaseks oleme katnud enam kui 40 riiki ja laiendame pidevalt vedude geograafiat. Võimaluse korral teostatakse vedu mööda hoolikalt läbimõeldud marsruute, mis tagab veoste võimalikult kiire kohaletoimetamise.

Peamised ekspordi- ja impordisuunad:

  • Ida- ja Lääne-Euroopa;
  • Balti riigid;
  • Venemaa ja SRÜ riigid;
  • Kesk-Aasia;
  • Kagu-Aasia;
  • Põhja- ja Lõuna-Ameerika.