Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Igat liiki veod

Teie keskenduge ettevõtte juhtimisele – veoste laadimine, deklareerimine ja sihtpunkti toimetamine usaldage meie hoolde.

Pikaajalised töökogemused võimaldavad meil:

 • veoga kaasnevad kulud aegsasti ette arvutada;
 • korraldada väljaveetava veose tollivormistus ja laadimine tootmiskohas;
 • toimetada kõik tollitoimingud läbinud kaup lõppsaaja ukseni;
 • valida optimaalne marsruut kohaletoimetamiseks, võttes arvesse ümberlaadimisi, hoiustamist, ümberpakkimist jms.

Saatedokumentide vormistamine

Meie ettevõtte käsutuses on kõik vajalikud tööriistad, et korraldada kvaliteetselt ja tähtaegselt:

 • kaupade deklareerimine ekspordiks Euroopa Liidu riikidesse või riikidest;
 • lubade taotlemine kaupade importimiseks Euroopa Liidu riikidesse;
 • TIR-i, CMR-i ja EUR1 vormistamine;
 • päritolusertifikaatide vormistamine;
 • transiididokumentide vormistamine;
 • veterinaarsertifikaadi vormistamine;
 • fütosanitaarsertifikaadi vormistamine;
 • transiitvedude garanteerimine;
 • riigimaksude tagamine.

Laotoimingud

Tänu oma ladudele saame pakkuda ka laoteenuseid:

 • kasulik laopind EL-i territooriumil (18 000 m3) ;
 • võimalus opereerida vabade kaupadega;
 • võimalus käidelda transiitveoseid;
 • kiire hädaabi teenused;
 • kaupade alustele paigutamine;
 • kauba koguste ja kvaliteedi kontrollimine, veose laadimiseelne ülevaatus ja ülelugemine, et ühikute arv klapiks tarnija/tellija saatedokumentidega;
 • komplekteerimine, sorteerimine, kaalumine, pakkimine/ ümberpakkimine lõpptarbija jaoks, vöötkoodistamine, tõlkimine jne;
 • plommimine või plommide, siltide, markeeringute paigaldamine või eemaldamine;
 • kauba pildistamine, kaubaproovide ja -näidiste võtmine;
 • pikaajaline hoiustamine ning elektrooniliste müügiplatvormide ja e-poodide jaoks laadimispartiide koostamine.

Finants- ja õigustugi

Vajaduse korral aitame teid järgmistes küsimustes:

 • lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine;
 • mitteresidendi kauba eest tasumine;
 • kauba eest maksmine ettevõtte kaudu koos selle hilisema edasimüügiga ostjale;
 • teie huvide kaitsmine kaupade veo käigus;
 • kahjude ärahoidmine veose kadumise või riknemise korral;
 • veo ja veokorralduse õiguslik tugi.