Teenused

Rahvusvahelised transporditeenused

Firma OÜ Alus Grupp teostab auto-, lennu-, mere- ja raudteetranspordi vedusid.

Meie spetsialistide teadmised ja ekspordi/impordi marsruutide ja transpordiliikide optimiseerimise kogemus, võimalus valida ja pakkuda spetsiaalseid transpordivahendeid ning usaldusväärsete partnerite kett üle maailma: kõik need faktorid on lahutamatu osa edukaks rahvusvaheliste multimodaalsete kaubavedude organiseerimiseks. Alates aastast 2006 oleme vedanud tuhandeid konteinereid üle maailma.

Meie teenused:

 • Vedude kohaletoimetamine Euroopast Venemaale ja SRÜ riikidesse “uksest-ukseni“ skeemi järgi
 • Erinevate transpordiliikide optimaalse kombineerimise väljatöötamine arvestades uusi marsruute ja eksisteeriva kaubaveo skeemi optimiseerimine
 • Lennutransport. Alus Grupp teostab kauba kohaletoimetamist Euroopast ja Põhja Ameerika riikidest edaspidiseks töötlemiseks ja ärasaatmiseks tellijale
 • Konteineri kohaletoimetamine välisriigi tarnija laost kaubasaaja lao ukseni igas Venemaa ja SRÜ riikide punktis ilma ümberlaadimiseta, kasutades optimaalse mere-, raudtee- ja autotranspordi kooskõla
 • Kaupade kindlustamine
 • Tollimaakleri teenused
 • Konteinerite mereveod. Me töötame suurimate rahvusvaheliste laevaliinidega mis võimaldab teostada kaubavedusid igast maailma riigist (Hiina, Jaapan, Korea, Taiwan, Malaisia, Singapur, Vietnam, India, Indoneesia, Austraalia, Türgi, UAE, AÜ, Kanada, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Soome jne)
 • Kauba liikumise jälgimine terve tee ulatuses

Ohtlikud veod

Ohtlikke veoseid transporditakse vastavalt Euroopa riikide kokkuleppele ohtlike veoste rahvusvaheliste autovedude (ADR) ja meretranspordiga vedamise (IMO) kohta.

Transportimiseks võetakse järgmisi, vastava taara ja markeeringuga ohtlike veoste liike:

 • parfümeeria- ja kosmeetikakaubad
 • olme- ja tööstusotstarbelised aerosoolid
 • värvid-lakid ja ehitusmaterjalid
 • väetised
 • muud kemikaalid

Ohtlike veoste vedamiseks kasutatakse sertifitseeritud transpordivahendeid. Kaasatavatel vedajatel on ohtlike veoste vedamise litsentsid, autotranspordi juhtidel on vastav luba.

Konsolideeritud veod

Alus Grupp teostab konsolideeritud veoste vedu kogu maailmast merekonteinerites (LCL) ja autotranspordiga.

Firma esindajad võtavad saatjalt kauba vastu, ühendavad selle meie teiste klientide veostega ja saadavad autotranspordi regulaarsete reisidega tellijatele. Vedude regulaarsus võimaldab Teie veost toimetada kohale viivitusteta ja optimaalse marsruudi kaudu. Teostame pidevat kontrolli veoste liikumise üle.

Ülegabariidilised veod

Me pakume oma klientidele suure gabariidi ja kaaluga veoste vedu erinevate transpordi liikidega:

 • spetsiaalsed madala raamiga platvormid autotranspordil
 • laevad
 • raudteeplatvormid

Vormistame kõik vajalikud load ülegabariidiliste veoste veoks vastavalt kontrollorganite instruktsioonidele, töötame välja sobiva marsruudi ning kooskõlastame kõik läbisõidud teekonnal. Vajaduse korral korraldame, et veost saadaksid patrullmasinad.

Tollivormistus

Pakume erinevaid teenuseid, mis on seotud kaupade tollivormistuse ja tolliformaalsuste rakendamisega Euroopas, Skandinaavias ja Venemaa Föderatsioonis. Meie kogenud spetsialistid aitavad Teil leida parima lahenduse koormate vormistamiseks.

Alus Grupp OÜ teenused sisaldavad:

 • Import/Eksport tollideklaratsioonide vormistamine
 • Euroopa eksport deklaratsioonide lõpetamine
 • Eksport tollideklaratsioonide vormistamine kaubasaatja volituse alusel
 • Transiitveostele tolligarantiide võimaldamine
 • Erinevate tolliformaalsuste täitmine Euroopa Liidus ning Venemaa Föderatsioonis
 • Kauba tolliväärtuse ning tollitariifide esialgne arvutus
 • Kauba vabastamine vabasse ringlusse, impordideklaratsiooni esitamine
 • CMR, TIR, T1 ja teiste tollidokumentide vormistamine (sealhulgas e-registreerimine)
 • Sanitaar/veterinaarkontrolli korraldamine ja vastavate dokumentide vormistamine
 • Päritolusertifikaatide vormistamine ja hinnakirjade Eesti Kaubandus-Tööstuskojas kinnitamine
 • Kaupade vormistamine, kasutades Eesti vabade tollitsoonide võimalusi
 • Omanikuvahetus vabatsoonis